وقف ؛ بدیل سیاست اجتماعی پست مدرن

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه الزهرا تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

10.22081/jiss.2020.68644

چکیده

نظام‌های رفاهی در جوامع پیشرفته، پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف تکامل خود، اکنون در مرحله‌ای تازه به سر می‌برند که از آن به عنوان دوران پست‌مدرن نظام‌های رفاهی یاد می‌شود. این دوران با داشتن مؤلفه‌های ویژه‌ی خود که برآمده از کاستی‌های نظام‌های مدرن رفاهی در این جوامع است، چشم‌انداز جدیدی از رفاه و خدمات رفاهی را در برابر دولت‌ها ایجاد می‌نماید. نظام رفاهی پست‌مدرن به تدوین اصولی می‌پردازد که تأمین‌کننده‌ی اصل تعهد به رهایی، اصل تفاوت و اصل همبستگی و نفی ذات گرایی،ساختارگرایی در سیاست‌گذاری اجتماعی باشد. از سوی دیگر در مکتب اسلام شاهد وجود سنت حسنه‌ی وقف هستیم که از نظر نویسندگان این نوشتار دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که علاوه بر تأمین اصول نظام‌های رفاهی پست‌مدرن، از کاستی‌ها و ابهامات این اصول نیز مبری است از این رو در این مقاله با بررسی اصول سیاست اجتماعی پست مدرن که برخاسته از نفی و نقد اصول سیاست اجتماعی مدرن است، به تطبیق این اصول با ویژگی ها و ظرفیت های وقف پرداخته می شود و از این گذر اثبات می شود که وقف، می تواند یکی از بدیل های سیاست اجتماعی پست مدرن باشد و فراتر از تنگناها و ابهامات نظری وعملی نظام پست مدرن قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

endowment: Alternative of postmodern Social policy

چکیده [English]

Welfare systems in the developed world after going through various stages of their development, now living in a new stage which is known as the era of postmodern welfare systems and provides
A new vision of prosperity and welfare services for the states. post-modern welfare and social policy have been rise of the lack of modern social policy systems. Post-modern welfare principles are commitment to freedom, the difference and the solidarity principle and the rejection of essentialism, constructionism in social policy.
In the other hand,in Islam with monotheistic anthropology and knowledge system,
There is endowment.the authors of this paper have unique characteristics that in addition to providing post-modern principles of welfare systems, the shortcomings and ambiguities of this principle is innocent.
This article focuses the principles of postmodern social policy and endowed is match with principles of postmodern social policy And prove to be dedicated, it can be an alternative to postmodern social policy

کلیدواژه‌ها [English]

  • "endowment"
  • "postmodern Social Policy"
  • "social welfare "