تحلیل فضای مفهومی سازه سرمایه اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسنده

محقق رسمی

10.22081/jiss.2020.68630

چکیده

این پژوهش در صدد آن است تا روابط اجتماعی به مثابه سرمایه اجتماعی را در نهج البلاغه مورد بررسی قرار دهد. با استناد به خطبه‌ها، نامه ها وکلمات قصار حضرت علی(ع) روابط اجتماعی در سطوح خرد و کلان به روش تحلیل محتوای کیفی مضمونی، در کلام امام بررسی شده است. در سطح خرد، رابطه خویشاوندان، همسایگان و دوستان که مفهوم سرمایه اجتماعی درون گروهی است و روابط در سطح کلان در قالب روابط مسلمانان با یکدیگر و روابط زمامدار اسلامی با مسلمانان در جامعه اسلامی که به اعتماد فراگیر در سطح عمودی بین زمامدار و مردم و سطح افقی بین مردم با یکدیگر منتهی می‌شود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. روابط این سطح در کلام امام علی(ع) با لحاظ همبستگی و همگرایی انسان‌ها بر اساس تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز، روابط گسترده انسان‌ها را با یکدیگر مطرح می‌کند که به تثبیت و تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی منجر می‌شود. حضرت با عنایت به اصل ایمان و حق طلبی در برقراری روابط اجتماعی، به روابط گرم، پیوسته و صمیمی تاکید داردکه به دور از منفعت طلبی و سودجویی‌های ابزاری و مادی به سرمایه اجتماعی گسترده منجر می‌شود که دستاوردهای آن شامل همه مومنان در جامعه اسلامی و همه انسان‌ها در جامعه بشری می‌گردد. بر اساس یافته های این بررسی کلام و رهنمود های امام خود سرمایه جاودانی است که از حیث نظری و کرداری می تواند تعیین کننده‌ای مهم برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

conceptual analysis of social capital construct according to Imam Ali

نویسنده [English]

  • mohammad ellini
چکیده [English]

social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital
social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital social capital

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital
  • social
  • Imam Ali