بررسی تاثیر استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دین‌داری و سبک زندگی دانشجویان دانشگاه ایلام

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ایلام

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه با رواج و مسلط‌شدن تکنولوژی‌های نوین بر زندگی انسان، ماهواره و سایر رسانه‌های مشابه نیز بدون داشتن هیچ هدف پرورشی و سازنده، اغلب با برنامه‌های غیراخلاقی و غیرسودمند خود برای یکسان‌سازی افکار عمومی جهانیان و از بین‌بردن ویژگی‌های فرهنگی جوامع و تغییر آموزه‌های دینی مفید، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی تأثیرگذاری استفاده از ماهواره بر رابطه بین میزان دین‌داری با سبک زندگی دانشجویاندانشگاه ایلام است. تحقیق دارای یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی بوده و از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون برای انجام تحقیق و بررسی فرضیه‌ها استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه ایلام به تعداد 6000 نفر بودند که تعداد 300 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از ماهواره رابطه بین میزان دین‌داری دانشجویان با سبک زندگی آنان را تعدیل می‌کند و به عبارت دیگر، استفاده از ماهواره نقش یک متغیر تعدیل‌گر قوی را بین رابطه میزان دین‌داری دانشجویان با سبک زندگی آنان ایفا می‌کند و رابطه این دو متغیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پیشنهاد می‌گردد که خانواده‌ها و رسانه‌ها در تمامی ابعاد دین‌داری شامل شناخت و باور دینی، عواطف دینی و عمل به وظایف دینی هدایت‌گر و راهنمای جوانان باشند. چرایی تبلیغ سبک‌ها و مدهای ناهنجار از ماهواره و اهداف اصلی آنها اطلاع‌رسانی شده و الگوهای صحیح مقابل آنها به‌طور منطقی مطرح شوند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Satellite on the Relation between Religiosity and Lifestyle of the Students of Ilam University

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mehdi Viseh 1
  • Belal Panahi 2
چکیده [English]

Upon the popularity and dominance of new technologies over human’s life, satellite along with other similar media has been used to globalize public thought and eliminate local cultural features and change useful religious teachings through their immoral and useless programs. The aim of this study is to investigate how satellite influences the relation between religiosity and lifestyle among the students of Ilam University. The study contains a primary hypothesis and three secondary ones. The method is descriptive and we use correlation and regression to do the research and examine our hypotheses. We had a 6000 population out of whom we selected 300 ones through random simple sampling. The research concludes that satellite balances the relationship between the students’ religiosity and their lifestyle; in other words, satellite plays the role of a strong modifier between them and affects their relationship. It is suggested that families and the media be a guide to the youth in all aspects of their religiosity, including their religious belief, religious emotions, and fulfillment of their religious duties. In addition, the reason why abnormal styles and models are preached on the satellite and their background aims should be clarified along with the waysby which they should be confronted logically.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • religiosity
  • beliefs and emotions
  • religious duties
  • media
  • satellite
آرین، خدیجه (1378)، بررسی رابطه دین‌داری و روان درستی ایرانیان مقیم کانادا، پایان‌نامه دکتری روان‌شناسی، تهران: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی.
اعزاری، شهلا (1373)، خانواده و تلویزیون، پایان‌نامه کارشناسی، مرند.
بوردیو، پیر (1380)، نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردی‌ها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
بیریوکف، ن.س (1372)، تلویزیون و دکترین‌های آن در غرب، ترجمه: محمد حفاظی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
پستمن، نیل (1390) تکنوپولی؛ ترجمه: صادق طباطبایی، تهران: مؤسسه اطلاعات.
تافلر، الوین (1363)، موج سوم، ترجمه: شهین دخت خوارزمی، چاپ دوم، تهران: نشر نو.
چاوشیان، حسن(1381)، سبک زندگی و هویت اجتماعی، پایان نامه دکتری، تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
جوادی‌آملی، عبدالله (1381)، تفسیر موضوعی قرآن کریم (صورت و سیرت انسان در قرآن)، قم: اسراء.
خداپناهی، محمدکریم و سریزدی خوانین‌زاده (1379)، «بررسی نقش ساخت شخصیت در جهت‌گیری مذهبی دانشجویان»، در:  مجله روانشناسی، ش 14.
خدایاری‌فرد، محمد (1388)، طرح پژوهشی آماده‌سازی مقیاس دین‌داری و ارزیابی سطوح دین‌داری اقشار مختلف جامعه ایران (مراکز استان‌ها)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: دانشگاه تهران.
طباطبایی، صادق (1375)، طلوع ماهواره و افول فرهنگ، چه باید کرد، تهران: مؤسسه اطلاعات.
کرمی‌قهی، محمدتقی و زینب زادسر (1392)، «سنجش بررسی رابطه دین‌داری و سبک زندگی (مطالعه موردی زنان 20 ساله و بیشتر ساکن شهر تهران»، در: زن در فرهنگ و هنر، دوره 5، ش 1.
معماری، محمد (1383)، «تلویزیون خطری برای دموکراسی»، در: نشریه گزارش، ش 161.
مک لوهان، مارشال (1377)، برای درک رسانه، تهران: سازمان انتشارات اشراقی.
میلر، جرج (1368)، روان شناسی و ارتباط، ترجمه: محمدرضا طالبی نژاد، تهران: نشر دانشگاهی.
Robertson, R (1970), The sociological Interpretation of Religion ,Oxford: Basil black.