عوامل اسلامی‌شدن سبک زندگی

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

سبک زندگی هر جامعه‌ای، نمادی از باورها و ارزش‌های درونی آن جامعه است و زمانی آن جامعه می‌تواند به ثمرات آن دست پیدا کند که سبک زندگی او متناسب با آن باورها و ارزش‌ها شکل گرفته باشد. جامعه کنونی ما به سبب محروم‌بودن از عوامل تاثیرگذار در دینی‌شدن زندگی و تأثیرپذیری از فرهنگ غرب، نتوانسته است میان آن باورهای دینی و سبک زندگی خود در حوزه‌های گوناگون فردی و اجتماعی، ارتباطی عمیق و تنگاتنگ ایجاد کند و در حقیقت از داشتن سبک زندگی اسلامی به معنای واقعی محروم مانده است. با اینکه بررسی آموزه‌های دینی و تامّل در آنها نمایانگر ظرفیت بالای این آموزه‌ها برای فرهنگ‌سازی و ارائه معیارهای رفتاری مناسب می‌باشد، اکنون باید بررسی شود چه راهکاری برای استفاده از این ظرفیت عظیم دینی برای اسلامی‌تر شدن سبک زندگی وجود دارد؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در شناسایی عوامل سوق‌دادن سبک زندگی به سمت آن معیارهای وحیانی و راه‌کار‌های دست‌یابی به آن عوامل جستجو کرد. بر اساس این، تلاش شده است تا در این مقاله، چند عامل نقش‌آفرین و تاثیرگذار در اسلامی‌شدن سبک زندگی و راه‌های دسترسی به آن عوامل مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors of the Islamization of Lifestyle

نویسنده [English]

  • Isa Isazadeh
چکیده [English]

Each society’s lifestyle is a representation of the society’s internal beliefs and values; the society could benefit from its advantages only if the members’ lifestyle were formed in conformity with those beliefs and values. The Iranian society has so far been deprived of the effective factors of religious life and affected by western culture, so it has never been able to make a profound tie between its religious beliefs and lifestyle across different private and social realms. This has deprived our society of real Islamic lifestyle, while the study of religious maxims and ponder upon them demonstrate their high capability of culture-building and giving proper behavioral criteria. The problem is how we should utilize this huge religious capacity to make our lifestyle more Islamic. The solution lies in recognizing factors leading our lifestyle to Divine criteria and the ways to achieve those factors. Thus, we have explored several influential factors on the Islamization of lifestyle and some ways to achieve them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Islamic
  • Faith
  • scholars
  • authorities
قرآن کریم.
* مفاتیح الجنان.
آمدی، عبدالواحد تمیمی (1366)، تصنیف غرر الحکم و دررالحکم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
 ری‌شهری، محمد مهدی(1416)، میزان الحکمه، قم: دارالحدیث.
ابن شعبه حرّانی، حسن بن علی (1364)، تحف القعول، قم: جامعه مدرسین.
بابویه، علی بن محمد (1413)، من لایحضره الفقیه، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
ــــــــــــــــــ ، (1385) علل الشرایع، قم: داوری.
برقی، احمد بن محمد خالد (1371)، المحاسن، قم: دارالکتب الاسلامیه.
حرّ عاملی، محمدبن حسن (1409)، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل‌البیت:.
مصطفوی، حسن (1360)، مصباح الشریعه، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
حسین‌زاده، علی (1393)، سبک زندگی، قم: موسسه امام خمینی;.
امام خمینی، روح‌الله (1364)، صحیفه نور، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی;.
شریف رضی، محمدبن حسین (1379)، نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم: مشهور.
شریفی، احمدحسین (1391)، همیشه بهار، قم: نشر معارف.
شیخ مفید، محمد (1364)، الامالی، ترجمه: استاد ولی، مشهد: آستان قدس رضوی.
طوسی، محمدبن حسن (1414)، الامالی، قم: دارالثقافه.
عیاشی، محمدبن مسعود (1380)، تفسسیر عیاشی، تصحیح: سید‌هاشم رسولی محلاتی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
فاتحی‌زاده، مریم‌السادات و دیگران (1384)، «بررسی تأثیر عوامل خانوادگی در پایان آمار طلاق»، در: دو فصلنامه مطالعات تربیتی و روان شناسی، دوره 6، ش 21، مشهد: دانشگاه فردوسی.
فاضل، قانع (1392)، «سبک زندگی، ضرورت‌ها و راهبردها»، در: فصلنامه تخصصی محفل، ش8، تهران: معاونت پژوهشی حوزه علمیه تهران.
طباطبایی، محمدحسین (1417ق)، المیزان، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مجلسی، محمد باقر (1404)، بحار الانوار، بیروت: موسسه الوفا.
کاویانی، محمد (1391)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کلینی، محمدبن یعقوب (1365)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مصباح، محمدتقی (1392)، «سبک زندگی اسلامی، ضرورت‌ها و کاستی‌ها»، در: مجله معرفت، ش 185، قم: موسسه امام خمینی.
مطهری، مرتضی (1378)، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا.
مهدوی کنی، محمدسعید (1387)، دین و سبک زندگی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
نوری، میرزاحسین (1408)، مستدرک الوسائل، قم: موسسه آل البیت(ع).
هلالی، سلیم بن قیس (1416)، اسرار آل محمد، قم: الهادی.