مؤلفه‌های هنجاری رسانۀ تمدن‌ساز بر اساس بیانیۀ گام دوم انقلاب

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فرهنگ و رسانه مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم، قم، ایران.

چکیده

بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی، با هدف خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی تدوین شده است. برای تحقق تمدن اسلامی، الزامات فراوانی لازم است که یکی از مقدمات اصلی تحقق این هدف، نقش‌آفرینی رسانه‌های جمعی در این راستا می‌باشد. جهت‌گیری رسانه‌های جمعی در ابعاد مختلف فعالیت‌های رسانه‌ای، متأثر از نظام هنجاری حاکم بر آن است؛ از این رو، برای تحقق تمدن نوین اسلامی لازم است قواعدی بر اساس بیانیۀ گام دوم انقلاب برای رسانه‌های جمعی ارائه شود تا با عمل رسانه‌های جمعی بر اساس آن، زمینۀ تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم گردد. در مقالۀ پیش ‌رو که با روش مطالعۀ دلالت‌پژوهی انجام شده، ابتدا چهل مؤلفۀ هنجاری استخراج گردید، سپس از میان آن‌ها، مؤلفه‌های هنجاری‌ای که بیشتر مورد تأکید قرار گرفته بود و مؤلفه‌های رسانۀ تمدن‌ساز را بیان می‌کرد، به دست آمد. این مؤلفه‌ها شامل توحیدمحوری و ایمان عمیق، امیدبخشی نسبت به آینده، جوان‌گرایی و امید به جوانان در ایجاد تحولات پیش ‌رو، علم‌گرایی و پژوهش‌محوری، تقویت معنویت و اخلاق، ترویج شکوفایی و پیشرفت اقتصادی، گفتمان‌سازی عدالت‌خواهی، نظارت‌گری و فسادستیزی، تقویت عزّت ملّی، استقلال و آزادی، ترویج مجاهدت در همۀ عرصه‌ها و ترویج سبک زندگی اسلامی است. برای تحقق این مؤلفه‌ها در رسانه‌ها و به‌خصوص رسانۀ ملی، لازم است سند تحول رسانۀ ملی بر اساس بیاینۀ گام دوم انقلاب تدوین شده و برنامه‌ریزی‌های لازم بر اساس آن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Normative Components of the Civilization-building Media Based on the Statement of the Second Phase of the Islamic Revolution of Iran

نویسنده [English]

 • ruhollah abbaszadeh
Assistant Professor of Culture and Media Department of Shahid Mahallati Higher Education Complex, Qom, Iran
چکیده [English]

The Statement of the Second Phase of the Islamic Revolution of Iran has been compiled with the aim of self-construction, dealing with society, and making civilization. In order to achieve Islamic civilization, many requirements are necessary, and one of the main preconditions for achieving this goal is the role of the mass media in this regard. The orientation of the mass media in the various dimensions of media activities is influenced by the normative system that governs it. Thus, in order to realize the new Islamic civilization, it is necessary to present rules based on the Statement of the Second Phase of the Islamic Revolution for the mass media in order to provide the context for the realization of the new Islamic civilization by focusing on the basis of the mass media. In the present paper, which was conducted by the method of argument-studies research, forty normative components were extracted, then among them, the normative components that were more emphasized and referred to the components of the civilization-building media were obtained. These components include monotheism and deep faith, having hope for the future, youthfulness and hope for young people in creating the upcoming evolutions, scientism and focusing on research, strengthening spirituality and morality, promoting prosperity and economic progress, discourse of justice, supervision and anti-corruption, strengthening national dignity, independence and freedom and the promotion of mujahidat in all arenas and the promotion of the Islamic way of life. In order to realize these components in the media, and especially in the national media, it is necessary to compile a document on the transformation of the national media based on the Statement of the Second Phase of the Islamic Revolution and to make the necessary plans based on it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Normative theory
 • mass media
 • Islamic civilization
 • the Second Phase of the Islamic Revolution of Iran
 • progress
 1. * قرآن کریم

  1. اکبری، مرتضی؛ رضایی، فریدون. (1394). واکاوی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در اندیشۀ مقام معظم رهبری. فصلنامۀ الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، (5)، صص 85-108.
  2. اوسولیوان، تام؛ ساندرز، دانی؛ هارتلی، جان و فیسک، جان. (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات (مترجم: میرحسن رئیس‌زاده). تهران: فصل نو.
  3. ترکاشوند، علی‌اصغر. (1389). الگوی هنجاری رسانۀ ملی از دیدگاه رهبران جمهوری اسلامی ایران. تهران: دانشگاه امام صادق×.
  4. تمیمى آمدى، عبد‌الواحد. (1366). غرر الحکم و درر الکلم. قم: دفتر تبلیغات.
  5. جان‌احمدی، فاطمه. (1391). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. قم: دفتر نشر معارف.
  6. جعفری، محمدتقی. (1369). حکمت اصول سیاسی اسلام، ترجمه و تفسیر فرمان مبارک علی علیه السلام به مالک اشتر. قم: مؤسسۀ فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان.
  7. حاج حسن، حسین. (1412ق). حضارة العرب فی صدر الاسلام. بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع.
  8. خامنه‌ای، سید علی. (22/03/1383). بیانات در دیدار طلاب مدرسه علمیه‌‌ آیت‌الله مجتهدی. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری https://b2n.ir/w47273
  9. خامنه‌ای، سید علی. (29/04/1388). بیانات در سالروز عید سعید مبعث‌. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری https://b2n.ir/d46376
  10. خامنه‌ای، سید علی. (1389). منشور فرهنگی انقلاب اسلامی. تهران: دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
  11. خامنه‌ای، سید علی. (31/04/1391). بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی «زنان و بیداری اسلامی». برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری https://b2n.ir/q31113
  12. خامنه‌ای، سید علی. (23/07/1391). بیانات در دیدار جوانان استان خراسان شمالی. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری https://b2n.ir/g51791
  13. خامنه‌ای، سیدعلی. (22/11/1397). بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران. برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری https://b2n.ir/a87526
  14. دانایی‌فرد، حسن. (1395). روش‌شناسی مطالعات دلالت‌پژوهی در علوم اجتماعی و انسانی: بنیان‌ها، تعاریف، اهمیت، رویکردها و مراحل اجرا. روش‌شناسی علوم انسانی، 22(86)، صص 39 -71.
  15. دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی. (1389). شاخص‌های راهبردی، ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگی. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
  16. رزاقی، افشین. (1381). نظریه‌های ارتباطات اجتماعی. تهران: پیکان.
  17. رضایى اصفهانى، محمدعلى. (1387). تفسیر قرآن مهر (ج9 و 16). قم: پژوهش‌هاى تفسیر و علوم قرآن.
  18. زمانی محجوب، حبیب. (1396). مؤلفه‌ها و شاخص‌های تمدن اسلامی. همایش بین المللی بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی با تاکید بر شهر مقدس مشهد.
  19. فرمهینی فراهانی، محسن؛ اشرفی، فاطمه. (1393). اصول اخلاق حرفه‌ای در نهج البلاغه. پژوهشنامه علوی، 5(1)، صص 67 –
  20. قربانی، زین‌العابدین. (1370). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. تهران: انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.
  21. محسنی، منوچهر. (1396). بررسی در جامعه‌شناسی فرهنگی ایران. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
  22. معتمدنژاد، کاظم؛ معتمدنژاد، رویا. (1386). حقوق ارتباطات. تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  23. ملاعباسی، محمد. (1395). راه ناهموار تمدن: هفت مقاله دربارۀ تمدن. تهران: ترجمان علوم انسانی.
  24. مک کوایل، دنیس. (1388). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی (مترجم: پرویز اجلالی). تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ رسانه‌ها.
  25. مهدی‌زاده، سید مهدی. (1391). نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
  26. ولایتی، علی‌اکبر. (1386). پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. تهران: وزارت امور خارجه.
  27. Baran Stanley J. and Dennis K. Davis. (2012). Mass communication theory (Foundations, Ferment, and Future). Sixth edition. Wadsworth, Boston.
  28. Littlejohn Stephen W. and Karen A. Foss. (2009). Encyclopedia Of Communication Theory. Copyright © by SAGE Publications, Inc.
  29. Siebert, Fred Seaton, Theodore Peterson, Wilbur Schramm. (1963). Four theories of the press. Urbana. University of lllinois