تفاوت هویتی نسل اول و دوم مهاجران افغانی به ایران (مورد مطالعه: مهاجران هزاره‌ای مقیم قم در سال 96)

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

2 دانشجوی دکتری قرآن و علوم اجتماعی موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی(ص) العالمیه

چکیده

پس از بحران‌های اخیر در افغانستان، تعداد زیادی از شهروندان افغانستان (حدود دو میلیون نفر) که بیشتر آنان شیعه و از قوم هزاره بودند، به ایران مهاجرت کردند. اقامت این مهاجران، نه در قالب تعیین اردوگاه و مکان ویژه برای سکونت بلکه به صورت پراکنده و در اقصی نقاط کشور ایران صورت پذیرفته است. بسیاری از آنان سال‌های متمادی در ایران بوده و در نتیجه، نسل دومی از مهاجران افغانستانی شکل گرفته که تمام یا بیشتر زندگی خود را در ایران گذرانده و با فرهنگ ایرانی رشد یافته‌اند. این تحقیق بر آن است تا تفاوت هویتی، ملی و مذهبی این دو نسل از مهاجران را؛ یعنی نسلی که در افغانستان به دنیا آمده و بعد به ایران مهاجرت کرده‌اند و در سال 1396 مقیم قم بوده‌اند و نسلی که در ایران به دنیا آمده و در همین سال مقیم قم هستند؛ بررسی نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و مسئله‌محور، از نظر نوع داده، کمی است که با روش پیمایشی و از ابزار پرسش‌نامه بر اساس مقیاس لیکرت به منظور دست‌یابی تغییرات در فرهنگ شیعه‌ی از قوم هزاره برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. یافته­های به دست آمده از تحلیل استنباطی (آزمونT تک‌نمونه­ای و آزمونT با دو نمونه مستقل) بیانگر آن است که فرهنگ قوم هزاره و شیعیان در بخش‌های مختلف هویت ملی، دینی - مذهبی، هنجاری - رفتاری در میان هر دو نسل دچار تغییر گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identity Difference between the First and Second Generation of Afghan Immigrants to Iran: A Case Study of Hazara Immigrants Resident in Qom in the Year 2017

نویسندگان [English]

 • Hassan Kheyri 1
 • Mohammad Issa Rahimi 2
1 Associate Professor, Islamic Azad University of Naragh
2 Doctoral Student of Quran and Social Sciences, College of Islamic Humanities, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

After the recent crisis in Afghanistan, a large number of Afghan citizens (about two million), most of them Shiites and from the Hazara people emigrated to Iran. The residence of these immigrants has taken place not in the form of a camp and a special place for residing, but in sprawling parts of the country. Many of them have been in Iran for many years, and as a result, the second generation of Afghan immigrants formed who have spent all or most of their lives in Iran and have grown up with Iranian culture. This research seeks to explore the identity, nationality and religion difference between these two generations of immigrants, the generation born in Afghanistan, and then immigrated to Iran, and in 2017 they’ve been a resident of Qom, and a generation born in Iran, and in the same year, they are settled in Qom. This research is applied and problem-oriented in terms of purpose. It is quantitative in terms of data, gathered using a survey method and a questionnaire tool based on the Likert scale in order to observe changes in the Shiite culture of the Hazara people. The findings of inferential analysis (one sample T-test and T-test with two independent samples) indicate that the culture of the Hazaras and Shiites has changed in different parts of the national, religious, and behavioral-normative identity, in both generations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • migration
 • Hazaras
 • immigrants
 • national identity
 • religious identity
 1. آشوری، داریوش (1380)، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشر آگاه.
 2. آوتویت، ویلیام و تام باتامور (1392)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 3. اخوان محمدی، محسن (1392)، آزمون فرضیه با نرم‌افزار spss، تهران: نشر جامعه‌شناسان.
 4. اونز، انبل‌‌نس و رونی، براین‌‌جی (1389)، روش‌‌های تحقیق در روان‌شناسی، ترجمه: اسماعیل سعدی‌پور و فاطمه رسولی، تهران: نشر سروش.
 5. اوومن، تی.کی (1378)، شهروندی، ملّیت، قومیت، ترجمه‌: مصطفی امیری، تهران: مؤسسۀ مطالعات ملّی.
 6. بختیاری، محمدعزیز (1385)، شیعیان افغانستان، قم:  نشر شیعه‌شناسی.
 7. بلخی، برمک (1392)، مقدمه‌‌ای بر شناخت هزاره‌‌ها، کابل: انتشارات گوهر.
 8. پانوف، میشل وبرن (1382)، فرهنگ مردم‌شناسی، ترجمه: اصغر عسکری خانقاه، تهران: نشر سمت.
 9. پورکتابی، حبیب و رضا صفری شالی (1388)، راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی، چ2، تهران: نشر لویه.
 10. پولادی، حسن (1387)، هزاره‌‌ها، ترجمه: علی عالمی کرمانی، چ 2، تهران: محمدابراهیم شریعتی.
 11. حافظ‌نیا، محمدرضا (1384)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: نشر سمت.
 12. دهخدا، علی‌اکبر (1388)، لغت‌نامه دهخدا، ج 12، بی‌‌نا، تهران: دانشگاه تهران.
 13. سکارن، اوماس (1392)، روش‌‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی، چ12، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری.
 14. شارع‌‌پور، محمود (1389)، جامعه‌شناسی شهری، چ 2، تهران: نشر سمت.
 15. عمید، حسن (1384)، فرهنگ عمید، ج 3، چ 10، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 16. فرهنگ، سیدمحمدحسین (1380)، جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی شیعیان افغانستان، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 17. فکوهی، ناصر (1387)، انسان‌‌شناسی شهری، تهران: نشر نی.
 18. کوئن، بروس (1384)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه: غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل، تهران: نشر سمت.
 19. معلوف، لویس (1364)، المنجد، ج 2، چ 2، تهران: انتشارات اسماعلیان.
 20. میرزایی، خلیل (1393)، فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی، تهران: نشر فوژان.