ارائه چارچوبی اسلامی برا ی سلامت روابط جنسیتی دختران

نوع مقاله : علمی ـ پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

رابطۀ (خارج از عرف) دختران و پسران، از معضلاتی است که در جامعۀ ما رو به فزونی است. بیداری غریزۀ جنسی همراه با شدّت یافتن تحریکات جنسی در جامعه، توصیه به حرمت روابط آزاد را تااندازه‌ای بی‌اثر کرده و فاصلۀ میان بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی، تعجیل در ازدواج و تشکیل خانواده را ناممکن ساخته است. رابطه‌هایی از این دست، در فرهنگ غرب، عادی و بلکه مطلوب قلمداد می‌شود، اما در جامعۀ اسلامی، بحرانی است که باید چاره شود. از راه‌کارهایی که گاه پیشنهاد می‌شود، ازدواج موقت است؛ اما غالباً تنها از زاویۀ رفع نیاز پسران بدان توجه می‌شود؛ در حالی که باید به نیازها و مشکلات دختران نیز در این مسئله توجه شود. مسئلۀ مقاله حاضر این است که چه شیوه‌ای برای مدیریت نیاز جنسی دختران در شرایط کنونی می‌توان پیشنهاد کرد و ازدواج موقت در این میان چه جایگاهی دارد؟ این مقاله می‌کوشد با تکیه بر خط مشی «مسئول‌کردن جوانان در قبال رفتارهای خود با جنس مخالف»، نشان دهد که چگونه می‌توان این رفتارها را با تصویری جدید، منضبط و مشروع، تا آن‌جا که ممکن است تحت مدیریت خانواده‌ها قرار داد؛ و افزون بر کنترل و سالم‌سازی روابط جنسی دختران و پسران، نگرانی‌های جامعه در زمینه ترویج این مسئله را رفع کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place and the Role of Girls’ Temporary Marriage in the Solution to the problem of Girl-Boy Friendship

نویسنده [English]

 • Hossein Soozanchi
چکیده [English]

The (non-ordinary) relations between girls and boys is one of the ever-worsening problems in our society. The development of the sexual instinct with the increase in the sexual stimuli in the society has neutralized the advice of forbidding the free relation to some extent and the distance between sexual maturity and social maturity has made early marriage impossible. This kind of relations is deemed as ordinary and even favorable in the Western culture, but it is, in an Islamic society, a crisis to be solved. One of the proposed solutions is temporary marriage, but it is often considered as meeting the needs of boys, whereas the needs and the problems of girls in this issue should also be considered. This paper is concerned with the problem of what way can be proposed for managing the sexual needs of girls in the present situations and what is the place of temporary marriage in this respect?  Relying on the strategy of ‘taking the youth responsible to their behaviors towards the opposite sex’, the paper tries to show how these behaviors can be, as far as possible, managed by families, with a new, disciplined and legitimated picture, and how can the social concerns about the propagation of temporary marriage can be overcome, in addition to the control and legitimization of the sexual relations of girls and boys

کلیدواژه‌ها [English]

 • Friendship
 • girl
 • boyfriend
 • teenager
 • youth
 • sexual relation
 • temporary marriage
 1. کتاب‌نامه

  1. قرآن کریم.
  2. احمدی، علی‌اصغر (1386) آسیب شناسی دوران بلوغ و ارتباطات دختران و پسران دانش‌آموز و راهکارهای آگاهی‌بخشی صحیح ارتباطات (منتشرنشده، به سفارش: کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی).
  3. بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین (1380) توضیح‌المسائل مراجع (مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  4. حر عاملی، محمد بن حسن (1413) وسائل الشیعه، بیروت: موسسۀ آل البیت.
  5. خدایاری فرد، محمد و عابدینی، یاسمین (1386) مشکلات سلامتی نوجوانان و جوانان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  6. دستغیب، سید عبدالحسین (1383) گناهان کبیره، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  7. سوزنچی، حسین (1388) «علم دینی به منزله مبنایی در باب نحوه تعامل علم و دین» در راهبرد فرهنگ، ش6.
  8. ــــــــــــ  (1392 الف) «جنسیت و دوستی، مواجهه‌ای اسلامی با مسئله دختر و پسر»، قم: نشر معارف.
  9. ــــــــــــ  (1392 ب) «مقدمه‌ای بر طراحی شاخص ها، الزامات و راهبردهای نظام آموزشی کشور در دهه پیشرفت و عدالت» در (مجموعه مقالات) دهه پیشرفت و عدالت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  10. 10.  شیرازی، محمد بن ابراهیم (ملاصدرا) (1410هق) الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

  11. صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی (1409) من لایحضره الفقیه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

  12. کلینی، محمد بن یعقوب (1383) الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

  13. گاردنر، ویلیام (1386) جنگ علیه خانواده، ترجمۀ معصومه محمدی، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.

  14. مجلسی، محمد تقی (1412) بحارالانوار، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

  15. مطهری، مرتضی (1369) نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.

  16. ـــــــــــ  (1372) اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب، تهران: صدرا.

  17. نوری، حسین (1384) مستدرک وسائل الشیعه، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.

   

  18. DiClemente, Ralph J., Hansen, William B. & Ponton, Lynn E. (1995), Handbook of Adolescent Health Risk Behavior, New York: Plenum Press.

  19. DiClemente, Ralph J. , Santelli, John S. , Crosby, Richard A. (2009), Adolescent health: understanding and preventing risk behaviors. San Franchsco: John Wiley and Sons.

  20. Hardy, J. B. & Zabin, L. S. (1991), Adolescent pregnancy in an urban environment, Munich: Urban & Schwarzenderg.

  21. Lukas, Carrie L. (2006), The Politically Incorrect Guide to Women, Sex And Feminism, Washington DC. Rengery Publishing Inc.

  22. Miller, B. C. (2003), “Families, science, and values: Alternative views of parenting effects and adolescent pregnancy”, Journal of Marriage and the Family, vol 55, 7–21.