دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. نظارت اجتماعی در نهج‌البلاغه: مبانی، مصادیق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1400

10.22081/jiss.2021.60079.1771

حفیظ‌الله فولادی؛ غلامرضا معارفی


2. بازخوانی انتقادی منطق تکوینی علم اجتماعی دورکیم از منظر حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1400

10.22081/jiss.2021.61131.1819

صادق مشکاتی؛ مهدی سلطانی