کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تعداد مقالات: 7
1. الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 95-124

10.22081/jiss.2021.60918.1810

محمد علینی (نویسنده مسئول)؛ الله کرم کرمی پور؛ محسن کمالیان؛ وحید سهرابی فر


2. تأثیر دلبستگی ایمن بر شکل‌گیری سرمایه اجتماعی با تأکید بر اندیشه تربیتی امام موسی صدر

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 90-113

کاوس روحی برندق؛ کاظم قاضی زاده؛ انیسیه السادات اسکاف


3. بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 114-135

مرضیه زارع؛ حمید پارسانیا


4. تبارشناسی مفهوم سرمایۀ دینی و شاخص‌سازی آن متناسب با جامعه ایران

دوره 6، شماره 1(پیاپی 21)، تابستان 1397، صفحه 31-61

10.22081/jiss.2018.66167

بهروز سپیدنامه؛ مقصود فراست‌خواه؛ جبار رحمانی


6. بررسی رابطه سرمایه ‌اجتماعی با عملکرد شغلی اساتید دانشگاه پیام نور استان لرستان

دوره 4، شماره 1 (پیاپی 13)، تابستان 1395، صفحه 38-63

ایوب گراوند؛ مریم موسیوند؛ سیدمهدی ویسه