کلیدواژه‌ها = امامان شیعه علیهم السلام
تعداد مقالات: 1
1. نقش راهبردی اقتدار فرهنگی در امتداد حیات ‌اجتماعی شیعیان (با تأکید بر مؤلفه‌های امامان معصوم علیهم السلام)

دوره 9، شماره 2(پیاپی34)، پاییز 1400، صفحه 34-66

10.22081/jiss.2021.60025.1762

محمودرضا محمددوست؛ محمد اصغریان دستنایی؛ عیسی مولوی وردنجانی