کلیدواژه‌ها = شیوه‌های تبلیغ
تعداد مقالات: 1
1. تبلیغ و الگوی مطلوب مبلغ

دوره 5، شماره 2 (پیاپی 18)، مهر 1396، صفحه 168-198

10.22081/jiss.2017.65116

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ ناصر رفیعی محمدی؛ حوریه بزرگی