نویسنده = محمد علینی (نویسنده مسئول)
تعداد مقالات: 3
1. الگوی سرمایه‌اجتماعی در کنشگری امام موسی صدر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 33)، تابستان 1400، صفحه 95-124

10.22081/jiss.2021.60918.1810

محمد علینی (نویسنده مسئول)؛ الله کرم کرمی پور؛ محسن کمالیان؛ وحید سهرابی فر


2. تحلیل فضای مفهومی سازه سرمایه اجتماعی در کلام امام علی(ع)

دوره 2، شماره 4 (پیاپی 8)، بهار 1394، صفحه 92-120

محمد علینی؛ غلامرضا غفاری