نویسنده = فرقانی، یونس
تعداد مقالات: 1
1. تبیین دلالت‌های حسن‌‌ظن در سازمان با توجه به آموزه‌های اسلامی

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 26)، پاییز 1398، صفحه 66-89

یونس فرقانی؛ حسین پرکان (نویسنده مسئول)؛ رقیه ابراهیمی