نویسنده = حسینی، محمد علی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی ازدیدگاه احادیث و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

احمد شفازاده؛ محمدرضا ضمیری؛ محمد علی حسینی


2. بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی، از دیدگاه احادیث

دوره 7، شماره 3(پیاپی 27)، زمستان 1398، صفحه 108-135

احمد شفازاده؛ محمدرضا ضمیری؛ محمد علی حسینی