نویسنده = زیباکلام، صادق
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی ساختار–عاملیت در دموکراتیزاسیون؛ با تاکید بر دوره اصلاحات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

صادق زیباکلام؛ مرتضی میرزانژاد