نویسنده = حسینی جبلی، سیدمیرصالح
تعداد مقالات: 1
1. شیوه‌های انتقال ارزش‌های اجتماعی از منظر قرآن و حدیث

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 81-104

سیدمیرصالح حسینی جبلی