نویسنده = طالب زاده، سید حمید
تعداد مقالات: 2
1. ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

مهدی سلطانی؛ سید حمید طالب زاده


2. ‌‌‌‌ماکس وبر و بازسازی منطق استعلایی کانت در منطقِ تکوینیِ علم اجتماعی

دوره 6، شماره 3 (پیاپی 23)، زمستان 1397، صفحه 30-55

سیدحمید طالب‌زاده؛ مهدی سلطانی (نویسنده مسئول)