نویسنده = واعظی، احمد
تعداد مقالات: 1
1. صورتبندی و تحلیل موقعیتسازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

حسین پرکان؛ احمد واعظی؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت ا... کرم الهی