نویسنده = دیده خانی، نرگس
تعداد مقالات: 2
1. الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

میثم فرخی؛ نرگس دیده خانی


2. الگوی تبلیغی امام موسی صدر در تعامل با شیعیان لبنان

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 22)، پاییز 1397، صفحه 58-84

میثم فرخی (نویسنده مسئول)؛ نرگس دیده‌خانی