نویسنده = زارع چاهوکی، فهیمه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین و بررسی معرفت‌شناسی فمینیستی

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، بهار 1397، صفحه 64-96

محمدعلی حاجی ده‌آبادی؛ فهیمه زارع چاهوکی