نویسنده = طوافی، پویا
تعداد مقالات: 2
1. مطالعۀ جامعه‌شناختی - روان‌شناختی ارتباط فرهنگ‌سازمانی و بیگانگی اجتماعی (موردمطالعه: دبیران زن مقطع متوسطۀ شهر تبریز در سال تحصیلی1394-1393)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

پروانه دانش؛ پویا طوافی؛ سعید نریمانی؛ محمد مهدی زاده ی اردکانی