نویسنده = فلسفین، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. عقلانیت و داوری سایر فرهنگ‌ها از منظر علامه طباطبایی

دوره 3، شماره 1 (پیاپی 9)، تابستان 1394، صفحه 2-33

داود رحیمی سجاسی؛ زهرا فلسفین