نویسنده = میرعلی ملک، راضیه
تعداد مقالات: 2
1. "بررسی« فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مولفه های عدالت اجتماعی دراسلام "

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

نرجس رودگر؛ راضیه میرعلی ملک


2. بررسی «فقر زنانه» در جامعه ایران با توجه به مؤلفه‌های عدالت اجتماعی در اسلام

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، تابستان 1396، صفحه 137-162

نرجس رودگر؛ راضیه میرعلی ملک