نویسنده = پهلوان، منصور
تعداد مقالات: 1
1. مؤلّفه‌های «خدامحوری» و آثار آن در زندگی از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 2، شماره 2 (پیاپی 6)، پاییز 1393، صفحه 2-22

منصور پهلوان؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ روح الله محمدی