نویسنده = حسینی روحانی، حمیده سادات
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه اصالت روح در مبانی انسان‌شناختی علوم اجتماعی از منظر شهید مطهری

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، تابستان 1393، صفحه 2-22

مهدی حسین زاده یزدی؛ حمیده سادات حسینی روحانی