نویسنده = بنافی، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت دین‌داری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مطالعه موردی: مرکز پلدختر)

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، بهار 1398، صفحه 145-169

اکرم دستیاری (نویسنده مسئول)؛ مسعود بنافی


2. تبیین سیاست‌های شکل‌گیری نظام اداره فرهنگ کشور، با تکیه بر راهبرد مردمی‌سازی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 2-38

حسین عرب اسدی؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ مسعود بنافی