بررسی وضعیت دینداری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مورد مطالعه: مرکز پلدختر)

نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه پردیس فارابی تهران، ایران

10.22081/jiss.2019.50014.1342

چکیده

اینک که دانشگاه آزاد اسلامی، چشم‌انداز سال‌های آتی خود را معطوف به «حاکمیت اخلاق و معنویت»، «پایش و سالم‌سازی دانشگاه از آسیب‌های اجتماعی»، «حفاظت از سرمایه‌های تمدنی و فرهنگی» کرده است، ضرورت اتخاذ گام‌های عملی در این راستا، با تاکید بر پیمایش و پایش محیط دانشگاهی، به شکل علمی و مستدل دو چندان می‌نماید. هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت دینداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، با تمرکز بر «دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر» است. نتایج این پژوهش، رهنمودهای ارزشمندی را برای مدیران عالی استانی و کشوری، و همچنین مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برای شناسایی وضعیت موجود و بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، جهت نیل به اهداف مناسب فرهنگی طبق افق چشم‌انداز و سیاست‌های کلان دانشگاه فراهم می‌آورد و از این جهت، پژوهشی ارزشمند و در خور توجه است. در کنار این پژوهش، وضعیت تاب‌آوری دانشجویان مورد اندازه‌گیری قرارگرفته، و رابطه بین آن دو مشخص می‌شود. این پژوهش، برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از روش‌های تحلیل آماری تی-استودنت و پیرسون استفاده می‌کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر از وضعیت مناسبی از جهت دین‌داری و تاب‌آوری برخوردارند و بین این دو متغیر رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Religious Degree of Islamic Azad University Students and Its Relation to Resilience (Case Study: Polledkhtar Branch)

نویسندگان [English]

  • akram dastyari 1
  • masoud banafi 2
1 business management, faculty member, Islamic azad university of poldokhtar branch, Iran
2 Ph.D. Student of Public Administration, Farabi University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Now Islamic Azad University draw its forthcoming vision based on ‘the rule of moral and spirituality’, ‘monitoring and screening university from social harm’, ‘maintaining civilizational and cultural capital’. Hence, taking operational steps, focusing surveys and monitoring in university area is getting extra importance.
The purpose of this study is to investigate the religiosity status focusing ‘male and female students of Islamic Azad University of Poldokhtar’. The results of this study give valuable implications for high-level provincial and national managers, as well as cultural and societal managers of the university and help them to identify the present situation and to cope with it properly in order to meet cultural goals of university within the vision and based on meta policies of the university. Hence, this study is a valuable research and noticeable. In beside of this research, the variable of resiliency is measured and its relationship with religiosity is determined. This study uses two questionnaires for data gathering and employs statistical method of t-student and Pearson correlation coefficient for data analysis. The Findings of this study shows that Islamic Azad University students of Poldokhtar are in a good religiosity and resiliency situation and these two variables have positive significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Resiliency
  • Islamic Azad University
  • students