نویسنده = رحیم کارگر
کارکرد مهدویت در ارائه الگوی سبک زندگی اسلامی

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، فروردین 1398، صفحه 7-33

10.22081/jiss.2019.67068

محمدرضا ضمیری؛ رحیم کارگر؛ محمود ملکی‌راد (نویسنده مسئول)


شناسایی مسائل اساسی تحکیم خانواده در ایران (با تاکید بر تغییرات ارزشی در آینده)

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، دی 1395، صفحه 89-112

10.22081/jiss.2016.63941

سید محمدحسین هاشمیان؛ نعمت الله کرم الهی؛ رحیم کارگر